تهران، خیابان شهید بهشتی مابین مفتح و میرعماد پلاک 12
88758157-60 (021)
8873348 (021)

سخن مدیریت

شرکت الکترونیک پژوه بر این تلاش است که با سازماندهی نیروها، برنامه‌ریزی مناسب و ارتقای مداوم سطح آگاهی و دانش فنی، نقش مهمی در اجرای پروژه‌های صنعت آسانسور ایران داشته باشد. انسجام مدیریتی توام با آگاهی از شرایط محیطی، ضامن تداوم و بقای شرکت است .سازماندهی اجرای طرح‌ها بر پایه تجربه، دانش و تلاش نیروهای انسانی صورت می‌گیرد و متناسب با زمان ماهیت و نیاز کارها بازنگری و ارتقا می‌یابد. کیفیت و قابلیت نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی شرکت همواره مورد توجه مدیریت بوده و به همین منظور شرکت، سرمایه‌گذاری مادی و معنوی برای ایجاد رضایت شغلی را سر لوحه کار خود قرار داده است و بر وجود یک نظام مشارکت فعال و پویا تاکید دارد. شرکت به منظور استمرار و بقای دستاوردهای ناشی از اجرای پروژه‌های بزرگ ملی با مدیریت ایرانی و هم‌چنین اعتلای سطح علمی و اجرایی خود، راهیابی به بازارهای جهانی را الزامی دانسته و می‌کوشد تا در جرگه منابع معتبر و شناخته شده جهان قرار گیرد. پویایی مدیریت و نیروهای انسانی در ایجاد یک نظام کیفیت برتر و مطابق با استانداردهای جهانی، شرکت را به عنوان یکی از معتبرترین شرکت‌های پیمان‌کاری در ایران مطرح کرده است.