تهران، خیابان شهید بهشتی مابین مفتح و میرعماد پلاک 12
88758157-60 (021)
8873348 (021)

خدمات پس از فروش

تلفن پذیرش: ۶۰ – ۸۸۷۵۸۱۵۷

نمابر پذیرش: ۸۸۷۳۳۴۸۲

پست الکترونیک شرکت خدمات پس از فروش:

mvs@electronic-pajouh.com

پست الکترونیک تعمیرگاه مرکزی: cws@electronic-pajouh.com

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی مابین مفتح و میرعماد پلاک ۱۲

مشتریان گرامی، بمنظور بهره برداری از خدمات تعمیرگاه الکترونیک پژوه خواهشمند است طی تماس با امور پذیرش این تعمیرگاه، نسبت به تعیین وقت قبلی همکاری لازم معمول فرمایید.